Berg SPSLAS

Przeznaczenie:

System Kominowy Berg SPSLAS przeznaczony jest do odprowadzania spalin z wszelakich kotłów z zamkniętą komorą spalania oraz kotłów kondensacyjnych, Turbo. Jest to system dwuwarstwowy, powietrzno-spalinowy pracujący w nadciśnieniu. Powietrze do spalania dostarczane jest do urządzeń grzewczych kanałem pomiędzy ceramiką oraz obudową komina, spaliny zaś są odprowadzane wewnętrznym kanałem ceramicznym. System Berg SPSLAS daje również możliwość podłączenia wielu urządzeń grzewczych do jednego systemu odprowadzania spalin. Ich ilość jest zależna zarówno od mocy podłączanych kotłów jak również przekroju zastosowanego systemu kominowego. Ilość dopuszczalnych podłączeń uzależniona jest od mocy kotła oraz przekroju komina.

Właściwości systemu:

 • przeznaczony do niskotemperaturowych kotłów z zamkniętą komorą spalania,
 • zakres temperatury spalin 30°C÷200°C,
 • przewidywana praca w nadciśnieniu,
 • odporny na działanie wilgoci i kwasów oraz na korozję budowlaną,
 • możliwość przyłączenia na jednej kondygnacji do 4 kotłów.

Właściwości ceramiki:

 • spełnia wymagania D4P1
 • wkłady kominowe o wysokiej klasie A1N1, B4P1 WA, W3,
 • odporna na pożar sadzy,
 • odporna na działanie wysokich i niskich temperatur od 30 do 600°C,
 • odporna na działanie czynników agresywnych korozyjnie,
 • gładka powierzchnia.
System spełnia wymagania stawiane w normach:
• EN 13063-2:2005+A1:2007, EN 13063-3:2007
T200 P1 W3 O50
GDZIE:
T200 – klasa temperaturowa, P1 – klasa ciśnieniowa, W – klasa odporności na kondensat, 3 – klasa odporności na korozję, O50 – odległość od elementów łatwopalnych
   KONEKT Sp. z o.o.

Biuro
ul. Aleja Jana Pawła II 79
15-703 Białystok
tel. 85 674 50 73
fax 85 741 50 67
zamowienia@bergsystem.eu
zapraszamy:
PN - PT 7.00 - 16.00