Berg Uni+ K.O.

Przeznaczenie:

System Kominowy Berg UNI+ KO to powietrzno-spalinowy system do odprowadzania spalin z nowoczesnych pieców z zamkniętą komorą spalania, zarówno kondensacyjnych jak i Turbo. Konstrukcja i użyte materiały spełniają wymagania techniczne do obsługi najnowocześniejszych urządzeń grzewczych opalanych gazem oraz olejem opałowym. Powietrze zasilające komorę spalania prowadzone jest obudową komina lub przewodem wentylacyjnym strumieniem przeciwnym do gazów spalinowych. Efektem tego jest podgrzanie powietrza zasilającego piec od góry komina i zwiększenie sprawności podłączonych urządzeń grzewczych.

Do systemów kominowych z większą ilością podłączeń w tak zwanym systemie LAS zalecamy stosowanie Systemu Kominowego Berg SPSLAS.

Właściwości systemu:

  • system odprowadzania spalin zbudowany jest z odpornej na kwasy stali nierdzewnej,
  • temperatura spalin na wylocie z kotła nie może przekraczać 200°C,
  • może pracować przy nadciśnieniu do 200 Pa.
System spełnia wymagania stawiane w normach:
• EN 14989-2:2007, EN 1856-1:2009, EN 1856-2:2009


   KONEKT Sp. z o.o.

Biuro
ul. Aleja Jana Pawła II 79
15-703 Białystok
tel. 85 674 50 73
fax 85 741 50 67
zamowienia@bergsystem.eu
zapraszamy:
PN - PT 7.00 - 16.00